Lze přizpůsobit na míru

Standardní splátkový kalendář

1. Rezervační smlouva

Rezervační poplatek ve výši 200.000,- Kč při uzavření rezervační smlouvy.

2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Do 1 měsíce od podpisu rezervační smlouvy se podepisuje smlouva o smlouvě budoucí kupní. První splátka ve výši 20% ceny je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy budoucí kupní. Rezervační poplatek se započítává do první splátky.

3. Vklad geometrického oddělovacího plánu s jednolivými pozemky (stavba je součástí    pozemku)

Druhá splátka ve výši 40% ceny  - úhrada do 14 dnů po dokončení hrubé stavby domu. V případě financující banky po podání návrhu na vklad zástavní smlouvy ve prospěch hypoteční banky klienta. Hrubou stavbou se rozumí obvodové stěny bez omítek, střecha, výplně otvorů bez garážových vrat.

4. Dokončení instalací a omítek 

Třetí splátka ve výši 30% ceny po dokončení vnitřních instalací, omítek a čistých podlah bez podlahových krytin.

5. Oznámení o kolaudaci stavby

Doplatek 10% ceny bytu - úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o kolaudaci stavby a podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnictví podává prodávající po zaplacení celé kupní ceny. Protokol o předání a převzetí domu se podepisuje po zápisu vlastnického práva do KN ve prospěch klienta.

Využijte služeb našeho poradce

Swiss Life Select - Jaroslav Kopic
Vítězná 734/11, 460 01 Liberec 

tel.  +420 731 427 669
jaroslav.kopic@swisslifeselect.cz