Objekt je zkolaudován

03.11.2016 17:56

Dne 20.10.2016 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.