Byly dokončeny základy pro svislé konstrukce podzemního podlaží.

24.07.2014 16:12