Splátkový kalendář

Prodej nabízených prostor se předpokládá v následujících krocích :


- Uzavření rezervační smlouvy, rezervační poplatek 100 000 Kč
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
                   - Do 10 dnů po podpisu budoucí smlouvy platba 20% z kupní ceny (mínus rezervační poplatek)
                   - Po dokončení stavby platba části kupní ceny do výše 90 % z vlastních prostředků klienta nebo z hypotečního 
                     úvěru
                 
- Vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
- Kolaudace nemovitosti
- Podpis kupní smlouvy. Při podpisu kupní smlouvy doplatek 10% z kupní ceny

 

Pokud by Vám základní splátkový kalendář nevyhovoval, vyjdeme Vám vstříc a pokusíme se dojednat individuální splátkový kalendář podle Vašich možností.